Volume 21, No 3

View all Journals in this Volume

 • Icheke Preliminary
 • 1. Determinants of North South Divide By Uchendu, Ann Miracle
 • 2. Waldensians: A Brief History of Uncompromising Faith in God and Mission By Dave M. Nyekwere Ph.D
 • 3. Enyemaka Usoro Ejije N’ikụzi Omenaala Igbo N’ụlọakwụkwọ Sekọndịrị Ukwu Dị N’ Okpuru Ọchịchị Nsụka , Steti Enugwu By Eze, Roseline Ifeoma, Abonyi Augusta Ngozi Ph.D
 • 4. Nigerian Cinema and the Mass Culture By Aguugo, Barthelomew Gerald (MFA) & Iloma Nyenwemaduka Richard (PhD)
 • 5. Critical Issues in bridging the North/South Divide. By Udouwak, Ruth Ephraim
 • 6. Port Harcourt Metropolis and Sudden Urbanization By Anthony Nweiyilobo Chuwuladi. & Chuku, Denne Chinogonum
 • 7. Vulgarity in Selected Nigerian Male Afrobeats Music By Ihedigbo Ruth Ebere Ihedigbo Lucky Nnaemeka & Nwachukwu Victoria Nwanganga
 • 8. Linguistics Option for Mitigating the Threats of Inflammatory Statements Driven by Base Ethno-Religious and Political Sentiments In Nigeria By Obitube, KelvinFrancis Olisaemeka
 • 9. Jesus; an Ancestor? Towards an African Christology By Bethrand Chekwube Nwangwu
 • 10. The Role of Language in Curbing Deviant Acts in Schools By Freedom Okwudiri Nwenwe Ph.D
 • 11. Pragmatic Canvas of Environmental Degradation in the Poetry of Ibiwari Ikiriko and Nnimmo Bassey By Stephen Wellcome Akirika & Amgbaduba, Ibinye Kumo
 • 12. The Rebellion of the Oppressed in Nawal El Saadawi’s Woman at Point Zero By Maeve Ere-Bestman & Adagogo C. Brown