Volume 22, No 1

View all Journals in this Volume

  • Icheke Prelimnary
  • 1. Collocational Errors in the Use of English among First Year Students of Linguistics, University Of Nigeria, Nsukka By Igbeakụ, Benjamin Chimuatụlamụra, Ogbonna, Victor Chukwuemeka & Oketa Edith Ogbonne
  • 2. Le Nigeria, la Jeunesse en Politique et la Violence Par By Suobite Hannah Ayibakuro (Ph.D), SARAH EBENIZER BLACKDUKE
  • 4. Nnyocha Ọdịdị na Ndacha n’ Ịduuazị Ugo chara acha Si n’ aka by Ugwuoke Priscilla Ebere, Aruah Virginus Onyebuchi, & Eze Augustina Ngozi
  • 9. Dibįa Mgbọrọgwụ na Mkpaakwụkwọ na senchụrị 21 nke Ọchịchọ na Agamniiru n’ Africa Nke by Obayi Joy Ifeadikanwa na Udensi, Peace Ebere
  • 19. Atụmatụ iwu Asụsụ keAgụmakwụkwọ na Naịjirịa: Nnsogbu na Mmetụta ya n’ Ọmụmụ Asụsụ Igbo n’ ỤlọakwỤkwụọ Junịọ Sekọndịrị. Si n’aka by Ifeoma M. Nweze, Joy Ifeadikanwa Obayi